darman-shop : تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه 20 فرد و نهاد مرتبط با ایران

در darman-shop مطلب تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه 20 فرد و نهاد مرتبط با ایران مشاهده می کنید
وزارت خزانه داری آمریکا 20 فرد و نهاد را به بهانه ارتباط با ایران و تحریم‌های مرتبط با تروریسم تحت تحریم جدید قرار داد.
ممنون بابت بازدید از سایت darman-shop.ir