darman-shop : کرونا می‌خواست بگوید راه درمان دیگری برای این ۸۳ هزار زندانی بیابیم!

در darman-shop مطلب کرونا می‌خواست بگوید راه درمان دیگری برای این ۸۳ هزار زندانی بیابیم! مشاهده می کنید

کرونا موجب گردید تا دستگاه عدلیه تقریبا” تعطیل شود و بسیاری از دعاوی بعهده تعویق افتد. مردم از طرح دعاوی جدید پرهیز داده شوند. ضابطان کمتر جلب و احضار کنند. وکلا کمتر کار قبول کنند. کرونا به مردم و مدیران ما گفت: سرمایه‌های خود را برای طراحی «نظام» سلامت واقعی، نظام اجتماعی سلامت و بالنده، نظام اقتصادی پویا و الگوی صحیح زندگی فردی به کار گیریم تا ویروس‌های بلاخیز ان‌ها را تهدید نکند.
ممنون بابت بازدید از سایت darman-shop.ir