darman-shop : احتمال تغییر نحوه تفکیک پسماند از ١۶ فروردین ماه

در darman-shop مطلب احتمال تغییر نحوه تفکیک پسماند از ١۶ فروردین ماه مشاهده می کنید
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از احتمال تغییر نحوه تفکیک پسماند از ١۶ فروردین ماه خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت darman-shop.ir