darman-shop : بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰ خرداد

در darman-shop مطلب بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰ خرداد مشاهده می کنید
استاندار تهران با اشاره به این که ساعت کاری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود از بازگشت ساعات اداری به روال قبل از ۱۰ خردادماه خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت darman-shop.ir